Povezave:

 

Ta spletna stran uporablja piškotke za avtentikacijo, navigacijo in ostale funkcije. Z uporabo naše spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov na vaši napravi.

Ogled dokumentov direktive o e-zasebnosti.

Onemogočili ste piškotke. To odločitev lahko spremenite.

Omogočili ste piškotke za to stran. To odločitev lahko spremenite.

Reference večjih inveticijskih projektov

Tovarna zdravil KRKA d.d, Novo mesto

 

V tovarni zdravil Krka d.d., opravljamo redna dela iz naslova rednega in investicijskega vzdrževanja na sistemih in napravah ogrevanja in hlajenja.

Način dela poleg visokostrokovnosti kadrov zahteva tudi strogo upoštevanje in uporabo vseh ukrepov, za varovanje ljudi in zdravja, požarne varnosti, varovanje opreme, premoženja in intelektualne lastnine. Veseli smo, da so nas prepoznali kot strokovnega in  verodostojnega partnerja pri izvedbi strojnoinstalacijskih del.

 

 

Nizko energetski vrtec Mavrica - Trebnje

14 oddelčni Vrtec Mavrica je izdelan z montažni sistemom Trimo, kjer so vgrajeni tudi novi visokoizolativni paneli linije Qubis.
Preko 2.000 m2 površin se ogreva s talnim ogrevanjem. Objekt je opremljen s prezračevalnimi sistemi z visoko stopnjo vračanja toplote. Vsaka učilnica ima svoj prezračevalni in klimatizacijski sistem. Kuhinja se prezračuje z energetsko varčno napo z 80 % učinkovitostjo sistema Provent. Za pripravo toplote skrbi 150 kw kotel na sekance proizvajalca  KWB.
Vrtec porabi cca 350 m3 sekancev na sezono kar znaša cca 7.000 € stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode .
Vrtec sodi med največje energetsko varčne vrtce v regiji.
 
 
 
 
 
Nizko energetski leseni vrtec Čebelice Šentrupert
1.200 m2 velik Vrtec Čebelica je izdelan z montažni sistemom Jelovica. Okoli 1.100 m2 površin se ogreva s talnim ogrevanjem. Objekt je opremljen s prezračevalnimi sistemi z visoko stopnjo vračanja toplote. Prezračevalni sistem pa skrbi tudi za varčno pohlajevanje poleti.  V kleti vrtca je vmeščena koltovnica za izrabo Biomase. Tako za pripravo toplote za potrebe vrtca in predvsem pa osnovne šole skrbita 100  kW in 200 kW kotla na sekance proizvajalca  Froling.
 Kot nizkoenergijski in nizkoogljični objekt pa je vrtec prejel tudi nagrado za energetsko učinkovit projekt leta po izboru bralcev Časnika Finance na Dnevih energetike 2011.
 
 
 
 
 
Vrtec Ciciban – Novo mesto

Kompletna prenova starejšega vrtca je zahtevala odstranitev stare opreme, preureditev prostorov ter zamenjava vse opreme in cevovodov ogrevanja, vodovoda, kanalizacije in prezračevanja. Odstranitev obstoječe kotlovnice ter namestitev novejših bolj učinkovit plinskih kondenzacijskih naprav proizvajalca Vaillant.

 
 
 
 
 
 
Vrtec Brezovica enota Podpeč – Podpeč
Montažna gradnja kontejnerskega sistema Trimo je zahtevala nov pristop k izvedbi cevovodov ter ostalih instalacij v objektu. Objekt se ogreva z radiatorskimi ogrevali ter plinsko kondenzacijsko pečjo. Za potrebe ogrevanje sanitarne vode pa skrbi tudi sistem 10 m2 sončnih kolektorjev in hranilnikov toplote proizvajalca Vaillant. Vrtec je izvedene in opremljen s tehniko po zahtevah nizkoenergetske gradnje, učinovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije.
 
 
 
 
OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert – Šentrupert
V sklopu kompletne prenove osnovne šole v Šentrupertu se je izvedla tudi rekonstukcija celotne strojne opreme in instalacij. Poleg prenove stavbe se je izgradil tudi prizidek in prenovila kompletna zunanja ureditev. Tako je projekt na segmentu strojnih instalacij potreboval celotno izgradnjo sistema vodovoda, kanalizacije, ogrevanja, centralnega hlajenja in prezračevanja ter sistema deževnice z velikim vkopanimi rezervoraji in črpanjem podtalnice. Deževnica se izrablja za napajanje wc kotličkov in zlivanja okolice šole in vrtca. Izdelal sej je tudi podzemni toplovod, da se šola lahko napaja iz centralne kotlovnice na biomaso, ki je zgrajena v sklopu sosednjega vrtca Čebelica.
 
 
 
 
 
Zdravstveni dom – Trebnje
Prenova kompletnega južnega in vzhodnega trakta zdravstvenega doma v Trebnjem. V sklopu rekosntrukcije smo opravili zamenjavo vseh cevovodov ogrevanja, vodovoda in kanalizacije. Uredili smo prezračevanje. Celoten prenovljen del pa smo opremili z štiricevnim sistemov konvektorjev za potrebe ogrevanja in hlajenja. Prav tako je bil v ta namen instaliran centralni hladilni agregat. Široko razvejan cevovod ogrevanja in hlajenja pa je zahteval tudi vgradnjo aramtur za hidravlično uravnoteženje in nastavitev pretokov. V času prenove je zdravstveni dom normalno obratoval, kar je bil še dodaten izziv  pri izvedbi tega projekta.
 
 
 

 

Lekarna Trebnje

S prenovitvijo obstoječih prostorov znotraj ZD Trebnje in izdelavi prizidka se je uredila sodobna enota lekarne Novo mesto. Lekarno je bilo potrebno instalacijsko popolnoma ločiti od ZD. Največji izziv je predstavljalo pomanjkanje prostora za potrebe kotlovnice. Pokazala se je elegantna rešitev z uporabo adiabatne toplotne črpalke za potrebe ogrevanja in hlajenja. Adiabatna plinsko gnana toplotna črpalka proizvajlca Robur uspe v celoti pokrivati potrebe po ogrevanju in hlajenju in ne potrebuje namenskega prostora v stavbi. Notranje prostore ogrevamo in hladimo preko stropnih konvektorjev za dodatno izboljšavo bivalne klime pa skrbi tudi centralno prezračevanje lekarne z rekuperacijsko prezračevalno napravo.  
 
 
Očesna klinika Oftalmo - Novo mesto
Objekt očesne klinike smo opremili s sistemom ogrevanja in hlajenja. Objekt se ogreva s plinsko kondenzacijsko pečjo, za hlajenje pa skrbi hladilni agregat. Ambulantni prostori se ogrevajo in hladijo s konvektorji ostali prostori pa se ogrevajo z raditorji. Objekt ima tudi operacijsko sobo, za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje operacijske soba pa skrbi prezračevalni sistem s klimatom.  
 
 
 
 
 
 
Naselje Savska pot – Čatež
Urejanje stanovanjskega naselja Čatež se vrši pod okriljem podjetja Obzorje Invest d.o.o. Naš del pri projektu je izvedba vseh strojnih instalacij ogrevanja, hlajenja, vodovoda ter prezračevanja. Sistemi so v celoti zasnovani in izgrajeni s strani našega podjeta. Vask sistem posamezne bivalne enote se prilagodi željam in potrebam kupca. Vsi objekti so izgrajeni iz energetsko učinkovitih in varčnih gradbenih materialov sistema Isospan. Kvalitetni materiali gradbene konstrukcije, ter vgrajeni materiali in naprave energetske sistema pa  v objektu omogočajo  prijetno bivalno ugodje tako pozimi kot poleti.  Prednost soseke je mirna lokacija, urbana okolica in bližina cestnih povezav. Polega tega, pa podjetje Obzorje Invest d.o.o. skupaj s svojimi partnerji poskrbi za hitro in kvalitetno opremo vaše hiše od 3. podaljšane faze do vselitve po vaših željah.      
 
 
 
 
Stanovanjska soseska Levji Dvori – Trebnje
Pri novogradnji stanovanjske soseske smoza celoten objekt, ki zajema 56 stanovaj z pripadajočimi kletmi in garažami dobavili opremo in izvedli strojne instalacije ogrevanja, vodovoda ter kanalizacije.
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovanjski blok Seidlova – Novo mesto

V poslovno stanovanjskem objektu z več kot 55 stanovanji smo izvajali strojna instalacijska dela ogrevanja, vodovoda, hidrantnega omrežja, kanalizacije in plina. 

 

 

 

 

 

Poslovno skladiščni objekt Rastoder - Ljubljana

V skladiščnem poslovnem objektu so sodelovali pri izgradnji prizidka. V prizidku so urejeni skladiščni in poslovni prostori. Opravili smo vsa strojno instalacijska dela z dobavo opreme za potrebe ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in vodovoda.
 
 
 
Stolpnica SKB – Ljubljana
Sodelovali smo pri skupnem projektu firme Jordan d.o.o. pri opremi celotnega poslovnega kompleksa SKB z podhodo in platojem Ajdovščina z merilniki za porabo vode, toplote in hladu.  V sistem je vgrajenih več kot150 kalorimetrov nekaj sto delilnikov in preko 100 vodomerjev, vsi merilniki pa so opremljeni z oddajniki. Tako je popis stanj in pa kontrola stroškovo porabe energije in vode za posameznega uporabnika evidenten.  
 
 
Skladiščni objekt Kovis – Brežice
Izvedba instalacij tehnološkega komprimiranega zraka, hidrantnega omrežja ter izraba odpadne toplote 
za dodatno ogrevanja skladiščnega prizidka.
 
 
 
 

 

 

PRENOVA PLINSKIH KOTLOVNIC zahtevnih objektov

 

TPV Novo mesto

Kotlovnica plinska 2M

in razvodne podpostaje

ogrevanja

PAGRAS d.o.o.-podizvajalci

 

DOLENJSKE PEKARNE

Ločna Novo mesto

kotlovnica plin 505kw ( x 105, 1x 400kw)

 

Stanovanjski bloki Mrzla dolina

Novo mesto

ogrevanje z kotlovnicam plin

KOVINOTEHNA MKI -podizvajalci

 

Stanovanjski blok Mušičeva 10

Novo mesto

Plinska kotlovnica 460KW

 

Stanovanjski blok Mestne njive 9,

Novo mesto

KOTLOVNICA -olje 400KW

 

Stanovanjski bloki LEVJI DVORI 56 stanovanj

Trebnje, Rimska cesta 19

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnice plin

 

Stanovanjski bloki Seidlova ploščad 55 stanovanj

Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje, kotlovnice plin

KOVINOTEHNA MKI-podizvajalci

 

Stanovanjski bloki Seidlova ploščad 55 stanovanj

Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje, kotlovnice plin

KOVINOTEHNA MKI-podizvajalci

 

NOVOLES d.d. Straža

Proizvodni objekt Soteska

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – plin

 

REAL d.d Novo mesto

Kočevarjeva 4, Novo mesto

plinska kotlovnica

TERMOTEHNIKA- podizvajalci

 

VVO vrtec PODPEČ- PILOTNI OBJEKT

KONTEJNERSKA IZVEDBA

OB Brezovica LJUBLJANA

vodovod-kanalizacija, ogrevanje, sončni kolektorji, kotlovnice plin 40kw

 

VVO vrtec CICIBAN NM

Ragovska, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje, kotlovnice plin 3x46,4kw

 

Gozdno gospodarstvo Novo mesto

Gubčeva 15, Novo mesto

kotlovnica plin 3x 45kw

 

Kramarič Branko s.p.

RESTAVRACIJA OTOČEC

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – plin

 

Poslovni objekt KAB d.o.o.

Kratka pot , Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – plin

 

Gostinski lokal PAVKOVIČ MATJAŽ s.p.

Šempeter 14 , Otočec

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica plin 42KW

 

FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN

Novo mesto (obnove)

vodovod-kanalizacija, ogrevanje

kotlovnica – TČ, plin 44kw

 

Poslovno stan. objekt GLAVAN s.p.

Šentjernejska c. 17 Novo mesto

plinska kotlovnica 42kw

 

Proizvodne hale ELBA d.o.o.

Novo mesto

Podbevškova , Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje, kotlovnica plin 42kw

 

Proizvodne hale ROLETARSTVO MEDLE

Podbevškova I , Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje

kotlovnica plin 38kw , kompromirani zrak

 

 

 

Naši referenčni objekti izvedenih strojnih inštalacij:

 

Tovarna zdravil KRKA d.d, Novo mesto

V tovarni zdravil Krka D.D, opravljamo redna dela iz naslova

rednega in investicijskega vzdrževanja na sistemih in

napravah ogrevanja in hlajenja že od leta 1997.

 

Reiffeisen leasing d.o.o.

Letališka cesta 29a Ljubljana

Poslovni center Feniks ob Letališki cesti v Ljubljani, objekt je

novogradnja kjer smo izvedli vodovod, kanalizacijo, ogrevanje

in prezračevanje,

izvedeni objekti:

Loreal Raiffeisen leasing Siemens

Samsung Adidas Sanofi

Hewlett Packard Philip Morris
Poslovni center Feniks ob Letališki cesti v Ljubljani, objekt je

novogradnja kjer smo izvedli vodovod, kanalizacijo, ogrevanje

in prezračevanje

 

TPV D.D. Novo mesto

V TPV D.D. izvajamo vzdrževalna dela na sistemih in napravah

ogrevanja hlajenja, plina in vode za objekte:

Novo mesto, Velika Loka, Brežice

 

FerroČrtali d.o.o.

Sela pri Dolenjskih Toplicah, Dolenjske Toplice

Izgradnja strojnoinstalacijskih del v proizvodni hali,

ogrevanja in hlajenja s TČ. Sodobno ogrevan in hlajen objekt,

ki ima preko 1.300m2 talnega ogrevanja.

 

 

Poslovno skladiščni objekt Rastoder – Ljubljana

V skladiščnem poslovnem objektu smo sodelovali pri izgradnji prizidka.

Opravili smo vsa strojno instalacijska dela z dobavo opreme

za potrebe ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in vodovoda.

 

Stolpnica SKB – Ljubljana

Sodelovali smo pri skupnem projektu firme Jordan d.o.o.

pri opremi celotnega poslovnega kompleksa SKB z podhodom

in platojem Ajdovščina z merilniki za porabo vode, toplote in hladu

 

Skladiščni objekt Kovis d.o.o. – Brežice

Izvedba instalacij tehnološkega komprimiranega zraka,

hidrantnega omrežja ter izraba odpadne toplote

za dodatno ogrevanja skladiščnega prizidka.

 

Nizko energetski vrtec Mavrica – Trebnje

14 oddelčni Vrtec Mavrica s kompletnimi inštalacijami vode, kanalizacije,

ogrevanja in prezračevanja. Preko 2.000 m2 površin se ogreva s talnim ogrevanjem.

za pripravo toplote skrbi 150 kw kotel na sekance proizvajalca  KWB.

 

Naselje Savska pot – Čatež

Urejanje stanovanjskega naselja Čatež se vrši pod okriljem podjetja

Obzorje Invest d.o.o. Naš del pri projektu je izvedba vseh strojnih instalacij

ogrevanja, hlajenja, vodovoda ter prezračevanja

 

Nizko energetski leseni vrtec Čebelice Šentrupert

1.200 m2 velik Vrtec Čebelica je izdelan z montažni sistemom Jelovica.

Izvedli smo kompletne inštalacije vode, kanalizacije, ogrevanja, prezračevanja.

Tako za pripravo toplote za potrebe vrtca in predvsem pa osnovne šole skrbita

100  kW in 200 kW kotla na sekance proizvajalca  Froling.

 

Očesni center Preskar

Kettejev drevored 32, Novo mesto

ogrevanje, hlajenje, prezračevanje , plinska kotlovnica

 

Dozidava in rekonstrukcija

OŠ PAVLA LUČKA

ŠENTRUPERT

vodovod-kanalizacija, ogrevanje, kotlovnica- olje, prezračevanje

 

 

Dozidava Lekarne Trebnje

Trebnje

vodovod-kanalizacija, ogrevanje, kotlovnice, prezračevanje

 

Stanovanjski objekt MEGLIČ

Veliki Gaber

Alternativni viri, ploskovno ogrevanje-hlajenje, pametna inštalacija

 

Stanovanjski objekt SIMONČIČ

Grosuplje

Alternativni viri, ploskovno ogrevanje-hlajenje, pametna inštalacija

 

Stanovanjski objekt ŠIŠKO

Mirna peč

Alternativni viri, ploskovno ogrevanje-hlajenje, pametna inštalacija

 

Stanovanjski objekt JUDEŽ

Novo mesto

Alternativni viri, ploskovno ogrevanje-hlajenje, pametna inštalacija

 

VVO vrtec PODPEČ- PILOTNI OBJEKT

 

KONTEJNERSKA IZVEDBA

OB Brezovica LJUBLJANA

vodovod-kanalizacija, ogrevanje, sončni kolektorji, kotlovnice plin

 

Zdravstveni dom TREBNJE

Adaptacija in dozidava

vodovod-kanalizacija, ogrevanje, kotlovnice olje, prezračevanje

 

 

Stanovanjski bloki LEVJI DVORI

Rimska cesta 19 ,Trebnje

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnice plin

 

 

VVO vrtec CICIBAN NM

Ragovska, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnice plin

 

GOZDNO GOSPODARSTVO NM

Gubčeva 15, Novo mesto

Kotlovnica plinska upravne stavbe

 

Stanovanjski bloki Seidlova ploščad

Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnice plin

KOVINOTEHNA MKI-podizvajalci

 

Poslovni objekt KAB d.o.o.

Kratka pot , Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – plin

 

Gostinski lokal PAVKOVIČ MATJAŽ s.p.

Šempeter 14 , Otočec

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica plin

 

DOLENJSKE PEKARNE

Ločna Novo mesto

Prenova ogrevanja, vode, kotlovnica plin 505kw

 

Poslovni objekt ŠUŠTERIČ UROŠ s.p.

AGROMA kmetijska mehanizacija

Smoleja vas, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – plin

 

Stanovanjski bloki Mrzla dolina

Novo mesto

ogrevanje z kotlovnicam plin

KOVINOTEHNA MKI -podizvajalci

 

Zdravstveni dom ŠENTJERNEJ

vodovod-kanalizacija, ogrevanje, na

obstoječo kotlovnico

 

Poslovni objekt JORDAN d.o.o.

Trgovina in servis vodomerjev

Draga 1 Šmarješke toplice

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – olje

 

Župnijski urad ŠENTPETER

Otočec

talno ogrevanje kotlovnica olje

 

Kramarič Branko s.p.

RESTAVRACIJA OTOČEC

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – plin

 

Nunski samostan SKUPNOST LOYOLA

Apnenik ( Pleterje) Šentjernej

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – olje

 

Večnamenski poslovni objekt DRAGMAN

Ljubljanska cesta 80, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – olje in plin

 

FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN

Novo mesto Frančiškanski trg 1

Obnove-vodovod-kanalizacija, ogrevanje

kotlovnica – TČ, plin

 

NOVOLES d.d. Straža

Objekt Soteska

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – plin

 

PUBLIKOM d.d.

Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica- plin

 

Poslovno stan. objekt Lekarna MOJCA GALEŠA

Staža pri Novem mestu

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – olje )

 

Prizidek DOM STAREJŠIH OBČANOV

Šmihel 1, Novo mesto

ogrevanje, na obstoječo kotlovnico

 

Proizvodna hala NOVAK s.p.

izdelovanje izpušnih cevi

Drgančevje , Novo mesto

ogrevanje, kotlovnica plin

 

Transport KOVAČIČ

Grm, Trebnje

vodovod-kanalizacija, ogrevanje

kotlovnica – olje, komprimirani zrak

 

Proizvodne hale ROLETARSTVO MEDLE

Podbevškova I , Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje

kotlovnica plin , komprimirani zrak

 

Proizvodne hale ELBA d.o.o.

Novo mesto

Podbevškova , Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje, kotlovnica plin

 

Poslovno stan. objekt GLAVAN s.p.

Šentjernejska c. 17 Novo mesto

plinska kotlovnica

 

Proizvodne hala ELBA, d.o.o.

Drgančevje, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica- olje

 

Proizvodne hale ROLETARSTVO MEDLE

Novo mesto

Drgančevje, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica- olje

 

Poslovni objekt TRATA d.o.o.

Brod 68, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – olje

 

Proizvodna hala BAJT ANDREJ s.p

lesna predelava

Podbevškova 26, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje

kotlovnica – olje, komprimirani zrak

 

Mehanična delavnica KRAJNIK

Dobova pri Šentjerneju

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – olje

komprimirani zrak

 

Poslovni objekt GOLOB ANDREJ s.p.

mizarstvo

Mala Cikava, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – olje

komprimirani zrak

 

Poslovni prostori TERNA d.o.o.

Novi trg, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje, na skupinsko ogrevanje

 

Poslovno stan. objekt CIMERMANČIČ

trgovina

Vinja vas , Stopiče

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – olje

 

Gostišče MRAK

Sela pri Ratežu, Brusnice

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – olje

 

Gostišče ŠTEFAN

Mali Slatnik, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – olje

 

Okrepčevalnica PONY- GOLOB

Veliki Slatnik, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – olje

 

Gostišče POD SMREKO – JERIČ

Potok, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – olje

 

Večnamenski poslovni objekt- AVTO PRALNICA KOCJAN

Podbevškova, Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – olje

 

Kramarič Branko s.p.

RESTAVRACIJA OTOČEC

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – plin

 

Poslovni objekt KAB d.o.o.

Kratka pot , Novo mesto

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica – plin

 

Gostinski lokal PAVKOVIČ MATJAŽ s.p.

Šempeter 14 , Otočec

vodovod-kanalizacija, ogrevanje kotlovnica plin

© 2012 ENSI d.o.o. Vse pravice pridržane.