Pravilnik o zasebnosti

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahteve ne samo dosežene, ampak jih, če se le da, presežemo, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Upravitelj spletne strani ensi.si je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Za potrebe poslovanja ensi.si zbira naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov elektronske pošte,
  • ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu ensi.si.

 

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Upravitelj ensi.si lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. ensi.si podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

 

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih ensi.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ensi.si.