Postavljamo nove standarde učinkovitosti kvalitete bivanja upravljanja nadzora trajnostne rabe energije na področju energetskih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja.

Energetski sistemi

Vse, kar delamo, verjamemo, da odločilno vpliva na kvaliteto in energetsko učinkovitost končnih rešitev na področju energetskih sistemov ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in strojnih inštalacij v objektih.

Objekti se med seboj razlikujejo po obliki in namenu uporabe posameznih prostorov v njem,
zato na trgu ni končnih rešitev za energetske sisteme, ampak se za vsak objekt posamično zasnujejo in projektirajo enkratni energetski sistemi.

Energetska varčnost objektov se prične pri izbiri gradbenih materialov, prostorske oblike objekta, opreme, kvalitete izvedenih del in izbire energetskih sistemov.

Energetski sistemi so sestavni del objektov, zato jih je modro načrtovati in umestiti že v idejne zasnove in končne gradbene načrte pred začetkom gradnje ali obnove.

Skupina 20. strokovnih sodelavcev z izkušnjami, pridobljenimi v zadnjih 30. letih delovanja, bo odgovorila na vsa vaša vprašanja in vam zagotovila rešitve, katere bodo odgovorile na vse potrebe vašega objekta glede na njegov namen in kakovostni razred uporabe.

Naša ponudba zajema individualen in celovit pristop izvedbe projektov od idejne zasnove, projektiranja, montaže, zagona in servisov energetskih sistemov skozi celotno obdobje uporabe objekta.

Stranke ki nam zaupajo

Idejna zasnova

Izdelava idejnih zasnov energetskih sistemov pred pričetkom novogradnje ali obnove objektov

V dolgoletni praksi vedno znova ugotavljamo, da se večina objektov projektira, gradi in obnavlja brez posvetovanja s strokovnjaki za energetske sisteme.

Posledice, ki se začnejo pojavljati in stopnjevati v različnih fazah gradnje, močno vplivajo na končne stroške gradnje, čas gradnje, uporabnost objekta, kvaliteto bivanja in stroškov obratovanja objekta.

Pogosto bi že manjše prilagoditve v gradbenem načrtu objekta ali izbira drugih tehnologij, materialov in opreme, zagotovile bistveno povečanje energetske učinkovitosti objekta in ustvarile pogoje za vgradnjo najboljših rešitev energetskih sistemov in njihovo optimalno delovanje.

Idejne zasnove objektov v sodelovanju s strokovnjaki z vseh področij gradnje, ki imajo teoretično znanje in praktične izkušnje, so temeljni korak in osnova za projektiranje in izdelavo kvalitetnih končnih načrtov.

Z vami sodelujemo in vam svetujemo v procesu prepoznavanja namena uporabe objekta, posameznih prostorov v njem in predlagamo končne rešitve na podlagi dolgoletnih izkušenj.

Projektiranje energetskih sistemov

Projektiranje energetskih sistemov izvedemo na osnovi končnih idejnih zasnov, kar omogoča kvaliteten končni izbor in popis tehnologij, naprav in proizvajalcev za posamezni energetski sistem. Določijo se končne lokacije naprav in cevovodov v objektu in izdelajo se končni načrti za montažo.

Za posamezni energetski sistem izdelamo izračun moči, pretokov, hidravlično uravnovešenost in preverimo tehnično združljivost posameznih naprav in materialov.
Ugotovijo se priklopne moči vseh energentov za celoten objekt.

Na osnovi končnih popisov naprav in cevovodov izdelamo investicijsko oceno nabave in montaže energetskih sistemov.

V dolgoletni dejavnosti servisiranja energetskih sistemov smo si pridobili bogate izkušnje in znanje o resnični kvaliteti, zmogljivosti in energetski učinkovitosti posameznih tehnologij, naprav in proizvajalcev, kar v celoti upoštevamo pri projektiranju vsakega energetskega sistema.

Dokumentacijo in načrte izdelujejo naši zaposleni, ki imajo status pooblaščen inženir s strani inženirske zbornice Slovenije, kar je še dodatno jamstvo za kvaliteto izvedenih del.

Nudimo neodvisne revizije projektnih načrtov in neodvisni nadzor izvedenih del, ki ga izvajajo naši zaposleni pooblaščeni inženirji.

Montaža energetskih sistemov in strojnih inštalacij

Na osnovi projektnih načrtov z visoko usposobljeno skupino sodelavcev izvedemo montažo strojnih inštalacij in naprav v objekt, v skladu s terminskim planom in pravilnem zaporedju v posameznih fazah gradnje objekta. Komunikacija poteka preko ene odgovorne osebe, ki je zadolžena za projekt in koordinira izvajanje.

Prvi zagon energetskih sistemov izvedejo naši serviserji. Po uspešnem prvem zagonu izvedemo končni nadzor nad vsemi izvedenimi deli in nad delovanjem energetskih sistemov.

Zaposleni imajo certifikate za vse vrste varjenja, spajkanja, press spojev in varjenja plastičnih materialov s strani Inštituta za varilstvo Slovenije.
Redno izvajamo izobraževanja in usposabljanje naših zaposlenih pri proizvajalcih naprav.
Vsi zaposleni so usposobljeni za varno delo.

Gradbišča imamo zavarovana za področje montaže in splošne civilne odgovornosti.

Servis energetskih sistemov in strojnih inštalacij

Za naše vgrajene energetske sisteme nudimo redne letne servise, kateri zajemajo pregled vseh inštalacij, stanje medijev prenosa energije, pregled delovanja vseh naprav in cevovodov, pregled varnostnih elementov, pravilno čiščenje naprav in periodično menjavo sestavnih delov in tekočin v napravah po navodilih proizvajalca.

Redni letni servisi energetskih sistemov so izrednega pomena, saj zagotovijo optimalno in zanesljivo delovanje vseh naprav in povezav med njimi, kar se pozitivno odraža na minimalni porabi energentov, sistem je vedno zmožen zagotoviti maksimalno delovanje, ko ga najbolj potrebujemo, kvaliteta dela ali bivanja je velika in varna, življenjska doba posameznih naprav in celotnega energetskega sistema pa je zato praviloma daljša od proizvajalčevih podatkov.

Z nami lahko sklenete pogodbo o izvajanju rednih letnih servisov in tekočih servisnih del.

Reference